Fjalor krahasues pellazgjisht-shqip

Gjuha shqipe është vazhdimësi gjuhësore e gjuhës pellazge, e cila në kohë të lashta ka qenë gjuha e përbashkët e të gjithë banorëve që kanë jetuar në këto troje.

“Fjalori krahasues pellazgjisht-shqip” përmban vetëm ato fjalë të shqipes së lashtë (pellazgjishtes), që ne kemi arritur të identifikojmë gjatë deshifrimit të disa mbishkrimeve, të cilat i krahasojmë me trajtat që kanë marrë këto fjalë në shqipen e sotme. Ky numër fjalësh sigurisht do të plotësohet më tej me deshifrime të tjera në të ardhmen, por edhe kjo sasi fjalësh është plotësisht e mjaftueshme për të konfirmuar vazhdimësinë gjuhësore pellazgo-shqipe.

1200 L

Autori

Muharrem Abazaj

Titulli

Fjalor krahasues pellazgjisht-shqip

Kategoria

Studim

Faqe

320

ISBN

978-9928-361-29-5

Viti i botimit

2023

sq